speciaal cadeau voor hel of haar oorkonde opgerold met een rood lint daarrond, doorzichtige achtergrond

De enige webshop in Nederland met exclusieve database,
 unieke en gepersonaliseerde oorkondes

Terugbetalings- en retourbeleid › Historischekalender.nl

Artikel 1 → Restitutiebeleid

Het weigeren of eerder beëindigen van het recht op herroeping:

› Het recht op herroeping geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet voorgefabriceerd zijn en die op maat gemaakt zijn op basis van de persoonlijke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

› Als het verzoek van de Klant om terugbetaling wordt ingewilligd, zal Oorkondeshop het door de Klant betaalde geld terugstorten naar dezelfde bron waar de oorspronkelijke betaling werd gedaan.

› Om de Klant in staat te stellen zijn / haar rechten uit hoofde van Sectie 1.3 uit te oefenen, moet de Klant voldoende bewijs van de relevante tekortkomingen overleggen, evenals het bewijs dat dergelijke tekortkomingen reeds bestonden tijdens de aankoop of aanlevering van het fysiek product.

Gevolgen van de herroeping

Een retour – herroeping is mogelijk als het product mogelijks beschadigd wordt ontvangen of als het helemaal niet aankomt. 

U moet de goederen direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag dat u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van de overeenkomst terugsturen of overhandigen. De termijn wordt gerespecteerd als u de goederen vóór het verstrijken van de veertien dagen terugstuurt.

U bent verantwoordelijk voor de directe kosten van de terugzending.

U bent verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen die veroorzaakt wordt door het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te bepalen.

Algemene aanwijzingen

Probeer schade en vervuiling aan de goederen te vermijden.
Stuur de goederen, indien mogelijk, terug in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsmaterialen.
Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg er dan voor dat de goederen voldoende beschermd zijn tegen transportschade met een geschikte verpakking. Indien mogelijk, retourneer de goederen gefrankeerd. Houd er rekening mee dat de bovenstaande punten geen voorwaarde zijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Artikel 2 → Klachten

› Als Klanten een schending van hun rechten hebben ondervonden die is veroorzaakt door de service of verzending die worden aangeboden in de algemene voorwaarden en / of het privacybeleid, hebben ze het recht om een klacht in te dienen. De klacht moet naar Oorkondeshop worden gestuurd via e-mail.

› Communicatie met de ondersteuning van Oorkondeshop verloopt via het e-mailadres info@geschiedenisvandedag.nl.

› Oorkondeshop.nl spant zich in om alle klachten zeker binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te laten oplossen.

De klacht moet deze informatie bevatten:

      • bestelinformatie waarover de klacht is ontstaan;
      • welke rechten zijn geschonden;
      • beschrijving van de omstandigheden waaronder de rechten zijn geschonden.

› Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de » algemene voorwaarden, de schending, beëindiging of geldigheid ervan, zal definitief worden beslecht in de respectievelijke rechtbank van België te arrondissement Kortrijk met inachtneming van de bevoegdheidsregels.

Artikel 3 → Klachten – modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

Historischekalender.nl
Albrecht Rodenbachwijk 12
8792 Desselgem
België

E-Mail: Info@geschiedenisvandedag.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Vragen?
Indien je moeilijkheden ervaart bij het gebruik van de website of vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via het e-mailadres info@geschiedenisvandedag.nl

Zie ook ons   Privacy Beleid    |    Cookie Beleid    |    Algemene Voorwaarden    |    Terugbetalings- en Retourbeleid